Εκτύπωση

Ο γονέας/κηδεμόνας, σε περίπτωση που εντοπίσει δυσκολίες στην εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική ένταξη του μαθητή, θα πρέπει να απευθυνθεί στη διεύθυνση του σχολείου και:

Κατόπιν, συμπληρώνεται η Αίτηση εκπ/κής αξιολόγησης από το γονέα/κηδεμόνα και το Σχέδιο άτυπης εκπ/κής αξιολόγησης (Α/βάθμια ή Β/βάθμια) από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.