Εκτύπωση

Σύμφωνα με το Νόμο 4823/3-8-2021 σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Ορισμένες από τις αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ είναι οι εξής: