Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Άρτας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στελεχώνεται από:

 

  • Εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής (ΠΕ60)
  • Εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70)
  • Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ02)
  • Ψυχολόγους (ΠΕ23)
  • Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30)
  • Εργοθεραπευτή (ΠΕ29).